Rahandus

Raamatupidamise hinnangu muutus

Äritehingute arvestamisel tuleb ette olukordi, kus tuleb kasutada hinnangut. Mõnel juhul osutuvad need hinnangud valeks ja sel juhul on arvestushinnangu muutmine õigustatud. Hinnangu muutmine on vajalik juhul, kui on olemas muudatus, mis:

  • Mõjutab olemasoleva vara või kohustise bilansilist maksumust või

  • Muudab olemasolevate või tulevaste varade või kohustuste hilisemat arvestust.

Hinnangumuudatused on tavapärane ja eeldatav osa käimasolevast varade ja kohustustega seotud olukorra ning tulevaste hüvede ja kohustuste ülevaatamise protsessist. Hinnangu muutus tuleneb uue teabe ilmumisest, mis muudab olemasolevat olukorda. Seevastu uue teabe puudumisel ei saa hinnangus muutusi toimuda.

Näited raamatupidamise hinnangu muutustest

Kõik järgmised on olukorrad, kus raamatupidamislikus hinnangus on tõenäoliselt muutusi:

  • Hüvitis kahtlastele kontodele

  • Vananenud varude reserv

  • Amortiseeruvate varade kasuliku eluea muutused

  • Amortiseeruva vara jääkväärtuste muutused

  • Muudatused eeldatavate garantiikohustuste suuruses

Kui hinnangus on muutusi, arvestage seda muutuste perioodil. Kui muudatus mõjutab tulevasi perioode, on muudatusel tõenäoliselt ka neil perioodidel arvestuslik mõju. Raamatupidamisliku hinnangu muutmine ei nõua varasemate finantsaruannete korrigeerimist ega konto saldode tagasiulatuvat korrigeerimist.

Kui hinnangu muudatuse mõju on ebaoluline (nagu tavaliselt reservide ja eraldiste muutuste puhul), ärge muutust avalikustage. Kui summa on siiski oluline, avalikustage hinnangu muutus. Kui muudatus mõjutab mitut tulevast perioodi, pange tähele ka mõju jätkuvatest tegevustest saadavale tulule, puhaskasumile ja aktsia kohta.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found