Rahandus

Bilansiväline

Bilansiväline tähistab neid varasid ja kohustusi, mida (majandus) üksuse bilansis ei ole, kuid mis tegelikult kuuluvad siiski ettevõttele. Need kirjed on tavaliselt seotud riski jagamisega või on need finantseerimistehingud. Ettevõte püüab teatud varasid ja kohustusi oma bilansist välja jätta, et esitada investeerimisringkondadele puhtam bilanss, kui see muidu oleks. Ta teeb seda tehingutega, mille eesmärk on teatud tehingute juriidilise omandiõiguse ülekandmine teistele üksustele. Või on tehingute eesmärk jätta kõrvale kohaldatava raamatupidamisraamistiku, näiteks GAAP või IFRS, aruandlusnõuded.

Ehkki bilansiväliseid varasid ja kohustusi bilansis ei kajastata, võib need siiski lisada lisatud finantsaruannete avalikustamisse. See esitusviis on finantsaruannete kogumi lugejale vähem soodne, kuna emitent võib asjakohase teabe matta sügavalt joonealustesse märkustesse või kasutada ebaselget sõnastust, et varjata aluseks olevate tehingute olemust.

Raamatupidamisstandardite väljatöötamisel on täheldatud üldist suundumust lubada üha vähem bilansiväliseid tehinguid. Näiteks nõuab liisingustandardite hiljutine läbivaatamine nüüd teatavat tüüpi liisingukohustuste korral kasutuses oleva vara kirjendamist, mida varem poleks bilansis kajastatud.