Rahandus

Finantsaruannete kvalitatiivsed omadused

Kõik finantsaruannete kvalitatiivsed omadused on järgmised:

  • Arusaadavus. See teave peab olema finantsaruannete kasutajatele hõlpsasti arusaadav. See tähendab, et teave peab olema selgelt esitatud ja lisateave lisaväärtustes lisatakse selgituste saamiseks.

  • Asjakohasus. Teave peab vastama kasutajate vajadustele, seda juhul, kui teave mõjutab nende majanduslikke otsuseid. See võib hõlmata eriti asjakohase teabe esitamist või teavet, mille väljajätmine või väärkajastamine võib mõjutada kasutajate majanduslikke otsuseid.

  • Usaldusväärsus. Teave ei tohi sisaldada olulisi vigu ega erapoolikust ega tohi olla eksitav. Seega peaks teave tõepäraselt kajastama tehinguid ja muid sündmusi, kajastama sündmuste aluseks olevat sisu ning usaldusväärse avalikustamise kaudu usaldusväärselt hinnanguid ja ebakindlust.

  • Võrreldavus. Teave peab olema võrreldav teiste aruandeperioodide kohta esitatud finantsteabega, et kasutajad saaksid tuvastada aruandva üksuse tulemuslikkuse ja finantsseisundi suundumusi.