Rahandus

Auditi programm

Auditiprogramm on kontrollprotseduuride kontrollnimekiri, mida audiitor peab auditi lõpuleviimiseks järgima. Audiitor allkirjastab iga kontroll-loendi üksuse pärast selle valmimist ja lisab seejärel auditiprogrammi auditi töödokumentidesse, et tõendada auditi toimingute lõpetamist. Auditiprogrammi sisu varieerub nii auditi ulatuse ja olemuse kui ka valdkonna lõikes. Saadaval on mitu standardset auditijuhendit, mis on kohandatud üksikute tööstusharude jaoks.