Rahandus

Tähtajani hoitavad investeeringud | väärtpaberid

Lunastustähtajani hoitav investeering on tuletisväärtuseta finantsvara, millel on kas fikseeritud või kindlaksmääratavad maksed ja fikseeritud tähtaeg ning mille jaoks (majandus) üksusel on nii võime kui ka kavatsus lunastustähtajani hoida. Tähtajani hoitav klassifikatsioon ei hõlma finantsvarasid, mille (majandus) üksus määratleb õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, müügivalmis või laenude või nõuetena. Levinumad lunastustähtajani hoitavad väärtpaberid on võlakirjad ja muud võlakirjad. Tavaaktsiaid ja eelisaktsiaid ei klassifitseerita lunastustähtajani hoitavateks väärtpaberiteks, kuna neil pole lunastustähtaegu ja seega ei saa neid lunastustähtajani hoida.

(Majandus) üksus ei saa klassifitseerida ühtegi finantsvara lunastustähtajani hoitavaks, kui ta on jooksva eelarveaasta või kahe eelneva aasta jooksul müünud ​​või ümber klassifitseerinud tähtajani hoitavad investeeringud enne tähtaega. Sisuliselt eeldatakse, et selline organisatsioon ei ole võimeline investeeringut oma lõpptähtajani hoidma. See piirang ei hõlma ümberliigitusi, mis olid nii lähedal tähtajale või vara sissenõude kuupäevale, et turuintressimäära muutused ei oleks oluliselt mõjutanud vara õiglast väärtust, ega neid, mille jaoks (majandus) üksus oli juba kogunud oluliselt kogu algse põhiosa, või need, mille on põhjustanud üksikjuhtum, mida ettevõte ei saa kontrollida.

Lunastustähtajani hoitava investeeringu maksumust ei korrigeerita hoidmisperioodi õiglase väärtusega; pole mõtet seda teha, kuna (nagu nimigi ütleb) kavatseb omanik säilitada omandiõiguse kuni investeeringu lõpptähtajani, millal investeeringu nimiväärtus lunastatakse.

Siin toodud selgitusi ja reegleid kirjeldatakse rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite raamistikus.

Sarnased tingimused

Lunastustähtajani hoitav investeering on tuntud ka lunastustähtajani hoitava väärtpaberina.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found