Rahandus

Kasum tavaliste aktsionäride jaoks

Tavaliste aktsionäride kasum on puhas maksujärgne kasum, millest on lahutatud eelistatud dividendid. Näiteks teatab ettevõte maksude järgse puhaskasumi suuruseks 100 000 dollarit ja maksab ka käibel olevate eelisaktsiate eest 10 000 dollarit dividendi. See tähendab, et tavaliste aktsionäride jaoks on saadaval 90 000 dollarit tulu.

Teoreetiliselt tähistab ülejäänud osa tulu summat, mille ettevõte võiks oma aktsia omanikele välja maksta. Aruandes esitatud tulu summa võib siiski olla suurem kui ettevõtte sularahareservide summa, seega ei pruugi ettevõte tegelikult osata näidatud summat aktsionäridele välja anda.

Meede on asjakohasem tööstusharudes, mis ei nõua suuri investeeringuid käibekapitali või põhivarasse, näiteks teenindustööstus. Ja vastupidi, kui on vaja suuri investeeringuid, ei pruugi tavaliste aktsionäride jaoks saadaolevat arvestuslikku tulu üldse maksta ja tegelikult võib ettevõte organisatsiooni vajaduste paremaks rahastamiseks lisada võlgu.

See meede ei ole eriti kasulik, kui ettevõte kasvab kiiresti, kuna ettevõte vajab kogu oma raha (ja rohkemgi) kasvuga kaasnevate nõuete ja varude suurenenud summade rahastamiseks.