Rahandus

Kaalutud keskmise intressimäära arvutamine

Kaalutud keskmine intressimäär on kõigi võlgade eest makstud intresside koondmäär. Selle protsendi arvutamisel tuleb liita kõik mõõteperioodi intressimaksed ja jagada võla kogusummaga. Valem on:

Kokku intressimaksed ÷ Kogu võlg tasumata = kaalutud keskmine intressimäär

Näiteks on ettevõttel tasumata 1 000 000 dollari suurune laen, mille eest ta maksab 6% intressimäära. Samuti on tasumata 500 000 dollari suurune laen, mille eest ta maksab 8% intressimäära. Esimese laenu eest makstav aastane summa on 60 000 dollarit ja teise laenu eest makstav 40 000 dollarit. Selle teabe tulemusel arvutatakse ettevõtte võla kaalutud keskmine intressimäär järgmiselt:

(60 000 USD intress + 40 000 USD intress) ÷ (1 000 000 USD laen + 500 000 USD laen)

= 100 000 dollari intress / 1 500 000 dollari suurune laen

= 6,667% kaalutud keskmine intressimäär

Seda arvutust kasutavad sageli üksikisikud, kes kaaluvad oma võlgade konsolideerimist ja soovivad enne nende tegemist aru saada nende võlgade kaalutud keskmisest intressimäärast, et näha, kas nad saavad konsolideerimislaenuandjalt palju.