Rahandus

Lohutuskiri

Mugavuskiri on väljastpoolt audiitori poolt väljastatud kirjalik avaldus, milles öeldakse, et väärtpabereid emiteeriva üksuse prospektis ei ole ebatäpset ega eksitavat teavet. Ehkki auditit ei tehta, on mugavuskirjas sisuliselt öeldud, et auditeeritud finantsaruanded ei erineks oluliselt prospektis esitatud aruannetest. Muguskirju antakse kõige sagedamini välja esmase avaliku pakkumise raames. Lohutuskiri sisaldab ainult arvamust; see ei ole kindlus ega garantii, et (majandus) üksus, mille kohta aruande esitatakse, jääb majanduslikult elujõuliseks.

Muguskirju antakse välja ka muudes olukordades, näiteks seoses laenu või hüpoteegi väljastamisega.