Rahandus

Ostu pearaamat

Osturaamat on alamraamat, kuhu ostud kirjendatakse. Osturaamat on osa raamatupidamise osakonna andmebaasist; seda ei hoia kokku ostuosakond. Pearaamatust on võimalik eraldada ühte kohta kirje summade kohta, mille ettevõte kulutab tarnijatega. Osturaamat näitab, milliste ostude eest on tasutud ja millised ostud jäävad tasumata. Ostu pearaamatusse sisestatud tüüpiline tehing registreerib võlgnetava konto, millele järgneb hiljem maksetehing, mis võlgnevuse kõrvaldab. Seega on pearaamatus igal ajal tõenäoliselt tasumata võlg.

Kui ostumaht on suhteliselt väike, siis pole osturaamatut vaja. Selle asemel salvestatakse see teave otse pearaamatusse.

Kui peaksite osturegistri käsitsi arvestust pidama, võib see sisaldada oluliselt rohkem teavet, kui äsja märgitud oli. Käsitsi koostatud osturaamatu andmeväljad võivad iga tehingu kohta sisaldada järgmist teavet:

  • Ostu kuupäev

  • Tarnija kood (või nimi)

  • Tarnija arve number

  • Ostutellimuse number (kui seda kasutatakse)

  • Ostetud kauba identifitseerimiskood (võib olla kauba põhikood või tarnija viitenumber)

  • Makstud summa

  • Müügimaks tasutud

  • Makselipp (märgib, kas makstud või mitte)

Esmane osturaamatusse kantud dokument on tarnija arve. Kui tarnijad tagastavad ettevõttele krediidi selliste kaupade eest nagu tagastatud või transiidil kahjustatud kaubad, siis registreerite ka ostjate pearaamatusse tarnijate väljastatud kreeditarved. Kreeditarve võib väljastada ka mahusoodustuse jaoks, ehkki see krediit võib kehtida mitmete ostude kohta kokku ja seega ei saa seda otsida üksiku ostutehinguga.

Osturaamatu teave liidetakse perioodiliselt ja postitatakse pearaamatu kontole, mis on tuntud kui kontrollkonto. Ostu pearaamatu kontrollkontot kasutatakse selleks, et hoida pearaamatut segamini tohutu hulga teabega, mis tavaliselt salvestatakse ostu pearaamatusse. Kohe pärast postitamist peaks kontrollkonto saldo vastama ostu pearaamatu saldole. Kuna kontrollkontol pole üksikasjalikke tehinguid salvestatud, peavad kõik, kes soovivad ostutehinguid uurida, nende leidmiseks tutvumiskontolt ostu pearaamatusse uurida.

Enne raamatupidamise sulgemist ja raamatupidamisaruannete koostamist aruandeperioodi lõpus peate täitma kõik ostu pearaamatu kanded, sulgema selle perioodi pearaamatu ja postitama ostu pearaamatu kogusummad pearaamatusse.

Sarnased tingimused

Ostu pearaamat on tuntud ka kui ostu alamraamat või ostu alamkonto.