Rahandus

Kas maa on käibevara?

Maa on põhivara, mis tähendab, et selle eeldatav kasutusperiood peaks ületama ühe aasta. Kuna varad kuuluvad käibevara klassifikatsiooni ainult juhul, kui on eeldus, et need likvideeritakse ühe aasta jooksul, ei tohiks maad käibevarana klassifitseerida. Selle asemel liigitatakse maa pikaajaliseks varaks ja seega ka bilansis põhivarade klassifikatsiooni alla.

Kui üldse, siis loetakse maad kõige pikema elueaga varaks, kuna seda ei saa amortiseerida ja seega on sellel ka sisuliselt igavene kasulik eluiga. Ainsaks erandiks on loodusvarade kaevandamine maalt - sel juhul võib ressursside kaevandamise eeldatavat ammendumisperioodi pidada maavara elueaks.