Rahandus

Millal tulu kajastada

Ettevõte teenib tulu oma põhitegevusest ja finantstegevusest. Tulude kajastamise aeg, mil tulu võib kajastuda ettevõtte kasumiaruandes, põhineb kahel järgmisel teguril:

  • Kas müük on realiseeritud või realiseeritav? Müük toimub siis, kui kaubad või teenused vahetatakse rahaks või nõuded sularahaks. Üldiselt ei saa te tulusid kajastada enne, kui müük on realiseeritud või realiseeritav.

  • Kas müük on teenitud? Müük on teenitud siis, kui (majandus) üksus on oluliselt saavutanud kõik, mis on vajalik tulu esindatud hüvitiste saamiseks.

Täpsemalt võib majandusüksus tulusid kajastada, kui see kokku saab kõik järgmistest kriteeriumidest:

  • Hind on müügikuupäeval oluliselt fikseeritud.

  • Ostja on müüjale kas maksnud või on kohustatud sellist makset tegema. Maksmine ei sõltu sellest, et ostja toote edasi müüks.

  • Ostja maksekohustus ei muutu, kui toode on hävinud või kahjustatud.

  • Ostjal on peale müüja majanduslik sisu.

  • Müüjal ei ole müügiga seotud olulisi täiendavaid täitmiskohustusi.

  • Müüja saab tulevaste tulude suurust mõistlikult hinnata.