Rahandus

Tulevane rakendus

Tulevane rakendamine on uue arvestuspõhimõtte rakendamine pärast poliitika muutmise kuupäeva toimuvate tehingute suhtes, kajastades arvestushinnangute muutuste mõju käesoleval ja tulevastel perioodidel. Muudatust ei rakendata eelnevatele perioodidele.