Rahandus

Kinnitamine

Kinnitus on välisaudiitori saadetud kiri kliendi tarnijatele ja klientidele, paludes neil kontrollida kliendi finantsdokumentides nendega seotud maksmis- ja saadaolevaid saldosid. Audiitor peab seda teavet üsna väärtuslikuks, kuna see annab kliendi bilansis teatud teabe sõltumatu kinnituse. Audiitor saadab positiivse kinnituskirja, kui ta palub, et saajad tagastaksid vastuse, isegi kui nad nõustuvad esitatud teabega. Audiitor saadab negatiivse kinnituskirja, kui ta palub, et saajad tagastaksid vastuse ainult siis, kui nad ei nõustu esitatud teabega.

Väärtpaberitega kauplemisel on kinnitus maakleri kirjalik kinnitus tehingu lõpuleviimise kohta.