Rahandus

Nominaal väärtus

Nimiväärtus on võlakohustuse summa, mis on märgitud tasumisele võladokumendis. Nimiväärtus ei sisalda ühtegi intressi ega dividendimakset, mida võidakse hiljem maksta võlainstrumendi kehtivusaja jooksul. Nimiväärtus võib erineda võlainstrumendi eest makstud summast, kuna makstud summa võib sisaldada nimiväärtusest allahindlust või preemiat. Võlainstrumendi lunastustähtpäeval lunastab selle emitent selle nominaalsumma eest.

Terminit kasutatakse tavaliselt võlakirja nimiväärtuse osas. See on võlasertifikaadil märgitud makstav summa. Tüüpiline võlakirja nimiväärtus on 1000 dollarit. Võlakirja nimiväärtust võib nimetada ka selle nimiväärtuseks.

Nimiväärtus võib kehtida ka eelisaktsiate kohta, kus aktsiasertifikaadil märgitud summat kasutatakse investoritele makstava dividendi protsendi arvutamiseks. Näiteks eelistatud aktsiasertifikaadi 1000 dollari nimiväärtus koos 7% dividendimaksega tähendab seda, et dividende makstakse igal aastal 70 dollarit.