Rahandus

Uuendamine

Ümberkorraldus viitab eelnevate finantsaruannete ülevaatamisele ja uuesti avaldamisele. Ümberkorrigeerimine on vajalik alati, kui leitakse, et eelnevad finantsaruanded sisaldavad ühte või mitut olulist väärkajastamist. Väärkajastamiste ilmnemisel on mitu põhjust, sealhulgas järgmised:

  • Raamatupidamisvead

  • Petturlik finantsaruandlus

  • Kohaldatava raamatupidamisraamistiku eiramine

Ettevõtted üritavad ümber korrigeerida, kuna need on avalik tunnistus, et majandusüksus ei saa usaldusväärseid finantsaruandeid koostada. Uuenduse levinud tulemus on organisatsiooni aktsiahinna järsk langus.

Kui avalikult valduses olev üksus peab oma finantsaruanded ümber korrigeerima, esitab ta kõigepealt vormi 8-K, et teavitada investeerimisringkondi olukorrast, ja seejärel väljastab vastavalt vajadusele asendusvormid 10-Q ja 10-K.