Rahandus

Tegelik maksumus

Tegelik maksumus on vara soetamiseks tehtud tegelik kulu, mis sisaldab tarnija poolt arvele kantud kulu, millele lisanduvad vara tarnimise, seadistamise ja testimise kulud. See on vara maksumus, kui see algselt kajastatakse finantsaruannetes põhivarana.

Tegelike kulude lähenemine erineb hinnangute kasutamisest tulevikus tekkida võivate kulude tuletamiseks. Mõlemad lähenemisviisid on tavaliselt kokku segatud, nii et eelarvega eelnevalt arvestatud kulusid võrreldakse dispersiooni tekitamiseks tegelike kuludega. Hälvet saab kasutada toimingute juhtimiseks ja / või ennustuste täpsuse parandamiseks.