Rahandus

Pehme vara

Pehme vara on immateriaalne vara, näiteks kaubamärgi tuntus ja intellektuaalne kapital. Pehme vara hulka loetakse ka ettevõtte personal, milleks on ettevõtte töötajad ning nende oskused ja kogemused. Pehme vara ei kajastata tavaliselt organisatsiooni bilansis, välja arvatud juhul, kui see on saadud omandamise teel.

Pehme vara erineb raskest varast, mis on materiaalne vara, näiteks sõiduk, hoone või masin.