Rahandus

Tarbitud maksumus

Tarbitud kulu on kulu, mille jaoks on kasutatud seotud utiliiti. Kui kulu on ära kasutatud, liigitatakse see varast kuluks ümber. See tähendab, et kulu viiakse bilansilt kasumiaruandele. Näiteks ostab ettevõte kaupu 300 dollari eest. 300 dollarit klassifitseeritakse algselt varavaraks ja kajastatakse ettevõtte bilansis. Seejärel müüb ettevõte kauba, sel hetkel on kulu ära kulutatud; nüüd liigitatakse vara kuluks ümber ja see liigutatakse bilansist välja ja kasumiaruandesse müüdud kaupade soetusmaksumuse piires.