Rahandus

Põhivarud

Tavaline aktsia on ettevõtte aktsia, mis annab selle omanikele aktsionäride koosolekutel hääleõiguse ja võimaluse dividende saada. Kui ettevõte likvideerib, saavad tavalised aktsionärid oma osa likvideerimisest saadavast tulust pärast seda, kui kõik võlausaldajad ja eelisaktsionärid on tasunud. Selline madal likvideerimiseelistus võib põhjustada rahaliste vahendite kaotamise ohu, kui investorile kuulub finantsraskustes oleva ettevõtte aktsia. Kui aga ettevõte on väga kasumlik, saavad enamiku eelised tavalised aktsionärid.

Paljudes osariikides nõutakse seaduses, et lihtaktsia igale aktsiale määratakse nimiväärtus. Nominaalväärtus on tehniliselt legaalne hind, millest madalamal aktsiaosa müüa ei saa. Tegelikkuses määratakse nimiväärtus tavapäraselt minimaalseks võimalikuks summaks ja seda ei nõuta isegi osariikide asutamisseadused. Seega on nimiväärtus enamikul juhtudel ebaoluline.

Ettevõtte poolt tunnustatud lihtaktsiate summa dollarites on toodud ettevõtte bilansi omakapitali jaotises. Ettevõtte registreeritud põhivarude summa jagatakse tavalise aktsiakonto ja täiendava sissemakstud kapitalikonto vahel; registreeritud summa kokku vastab hinnale, millega ettevõte müüs aktsiaid oma investoritele.