Rahandus

Tekkepõhist tüüpi korrigeeriv kanne

Tekkepõhist tüüpi korrigeeriv kanne on aruandeperioodi lõpus kirjendatud päevikukiri, mis muudab kasumiaruandes kirjendatud tulude või kulude summat. Tekkepõhist tüüpi korrigeerimiskannete neli tüüpi on:

  • Kulude suurenemine kulutustele, mis on tehtud, kuid mille kohta pole veel tarnija arvet laekunud.

  • Kulude vähenemine kuludele, mis on kajastatud, kuid mida pole veel tehtud.

  • Teenitud tulude suurenemine, kuid teenitud klientide arve pole veel koostatud.

  • Tulude vähenemine kajastatud, kuid veel teenimata tulude osas.