Rahandus

Arve määratlus

Arve on kliendile esitatud dokument, mis tuvastab tehingu, mille eest klient võlgneb emitendile võlgu. See dokument esindab emitendi vara ja kliendi kohustust. Arvel tuvastatakse tavaliselt järgmine teave:

  • Arve number

  • Müüja nimi ja aadress

  • Ostja nimi ja aadress

  • Saadetise kuupäev või teenuste osutamise kuupäev

  • Ostetud esemete kirjeldus

  • Ostetud esemete kogused ja kogukulud

  • Võimalikud müügimaksud

  • Kõik saatmis- ja käitlustasud

  • Võlgnevus kokku

  • Maksetingimused

Arve võib edastada elektrooniliselt või paberdokumendina.