Rahandus

Negatiivne arvamus

Negatiivne arvamus on (majandus) üksuse välisaudiitori avaldus, et (majandus) üksuse finantsaruanded ei esinda õiglaselt selle tulemusi, finantsseisundit ja rahavoogusid. Arvamuse võib avaldada ka juhul, kui finantsaruannetega ei kaasne teatavaid nõutavaid avalikustatavaid andmeid või kui (majandus) üksus ei ole oma finantsaruandeid koostanud kooskõlas kohaldatava raamatupidamisraamistiku sätetega. Audiitor esitab aruandes seda tüüpi arvamuse põhjuse. See on ebatavaline tulemus, kuna audiitor suudab tavaliselt veenda klienti oma finantsaruandeid muutma, et saavutada suurem aruandluse õiglus. Negatiivse arvamuse esitamisel ei saa klient tavaliselt finantsaruandeid väljastada kõrvalistele isikutele, nagu võlausaldajad, laenuandjad ja investorid.