Rahandus

Riskijuht (CRO) ametijuhend

Positsiooni kirjeldus: Riskijuht (CRO)

Kommentaarid: Järgmine ametijuhend ja kvalifikatsioon võivad märkimisväärselt erineda, sõltuvalt tööstusharu olemusest, kus töökoht asub, ja organisatsiooni suurusest. Näiteks CRO positsioon panganduses nõuab põhjalikke teadmisi pangandustegevusest ja regulatsioonidest, mis oleks tarbetud, kui positsioon asuks tootmisüksuses.

Põhifunktsioon: Riskijuhi ametikoht on aruandekohustuslik ettevõtte riskijuhtimise toimingute eest, hõlmates riskikontseptsioonide integreerimist strateegilisse planeerimisse ning riskide kindlakstegemist ja maandamist. Peamine vastutus on:

 • Looge kogu organisatsiooni jaoks integreeritud riskiraamistik
 • Hinnake riski kogu organisatsioonis
 • Kvantifitseerige riskipiirid
 • Töötage välja riskide maandamise plaanid
 • Nõuanded kapitali suunamisel riskipõhistele projektidele
 • Abistage funktsionaalseid juhte riskide maandamise rahastamise hankimisel
 • Jälgige riskide vähendamise tegevuste edenemist
 • Luua ja levitada riskimõõtmisi ja aruandeid
 • Teavitage peamisi sidusrühmi ettevõtte riskiprofiili osas

CRO-le võib määrata lisaks peamistele ülesannetele veel mitu lisaülesannet. Nad sisaldavad:

 • Järelevalve kindlustus. Otsustage erinevate kindlustuspoliiside tüübid ja eripära, mida organisatsioon peaks ostma. See hõlmab kindlustuse pakkujate kontaktisikuks olemist.
 • Soovitage kindlustuse alternatiive. Soovitage alternatiivseid kindlustusfunktsioone, mida praegu ei kasutata, või soovitage kasutada kindlustustooteid, mis on ettevõtte jaoks täiesti uued.
 • Nõuete haldamine. Kontrollige kindlustusnõuete esitamist, jälgige nende kulgu kindlustusandjate juures ja kontrollige, kas maksed on laekunud.
 • Viige läbi hoolsus. Uurige omandatavale sihtettevõttele omaseid riske ja riskijuhtimise tava.

  Soovitud kvalifikatsioon: Riskijuhi kandidaadil peaks olema magistrikraad ärijuhtimises või samaväärne ettevõtluskogemus ja üle 10 aasta pikkune vastutustundlik kogemus suurettevõtte või suurettevõtte divisjoni osas. Peaks olema kogemus juhtkonna meeskonnaga koostöö tegemisel ning kõrgel tasemel kirjaliku ja suulise suhtlemisoskuse ning tugevate teadmistega protsessidest.

  Töötingimused: Töötab kontorikeskkonnas. Vajalik on ulatuslik reisimine ettevõtte tütarettevõtetesse.