Rahandus

Kihlumis kiri

Tööleping on teenusettevõtte leping kliendile teenuste osutamiseks. Kiri on sisuliselt lühendatud leping, milles määratletakse osutatavad teenused ja makstava hüvitise suurus. Töökohustuskirju nõuavad maksu-, auditi-, rahandus-, nõustamis- ja õigusnõustamisega tegelevad teenindusettevõtted.

Enne kui seda peetakse õiguslikult siduvaks kokkuleppeks, peavad mõlema poole volitatud esindajad allkirjastama töövõtukirja. Kuna seda kirja käsitletakse lepinguna, peaks see käsitlema mõlema poole kohustusi, sealhulgas järgmisi küsimusi:

  • Täpsed osutatavad teenused, sealhulgas tähtajad

  • Toimivuse kriteeriumid

  • Kliendi poolt tehtavate maksete täpne summa ja ajastus

  • Kõik täitmise garantiid

  • Kuidas kumbki pool saab lepingu üles öelda

Kihlkirja võib kasutada siis, kui üks või mõlemad pooled ei soovi sõlmida üksikasjalikumat lepingulist kokkulepet.