Rahandus

Selge kulude määratlus

Selgesõnalised kulud on need kulud, mis on kajastatud ettevõtte raamatupidamisdokumentides. Sellisena on neil selge paberirada, mida on lihtne tuvastada ja salvestada. Ettevõtte kasumlikkus määratakse kindlaks pärast seda, kui kõik selged kulud on tuludest lahutatud. Selgesõnaliste kulude näited on müüdud kaupade maksumus, hüvitamiskulud, üürikulud ja kommunaalkulud. Amortisatsioonikulusid peetakse ka selgesõnaliseks kuluks, kuna need on seotud põhivara komplekti jooksva maksumusega. Selgesõnalised kulud kaasatakse ettevõtte aastaeelarve koostamisse eeldusel, et need tekivad tulevikus uuesti.

Seevastu kaudseid kulusid ei ole selgelt määratletud ja seega ei kaasata neid ettevõtte raamatupidamisdokumentidesse. Neid peetakse pigem alternatiivkuluks, mis on tegevuse väärtus, mida ei teostatud. Näiteks võis uue toote väljatöötamisele kulutatud aja kulutada olemasoleva toote disaini ülevaatamisele.

Selgesõnalised kulud kaasatakse ettevõtte kasumlikkuse arvutamisse, samas kui kaudseid kulusid peetakse ainult otsustusprotsessi osaks, kui juhtkond valib alternatiivsete tegevuste vahel.