Rahandus

Võlad ostjate ees

Nõuded ostjate vastu tähendavad raha, mis kuulub müüjale ostjatelt, kes pole veel oma ostude eest tasunud. Võlgnevad summad on toodud arvetel, mille müüja ostjatele väljastab. Arve väljastamine tähendab, et müüja on kliendile krediiti andnud. Krediiti antakse tavaliselt müügi saamiseks või konkurentide krediidi andmiseks reageerimiseks. Nõuded ostjate vastu on müüja bilansis kajastatud käibevarana.

Üksikkliendile lubatud debitoorse võlgnevuse kogusumma on tavaliselt piiratud krediidilimiidiga, mille määrab müüja krediidiosakond, lähtudes ostja rahandusest ja tema varasemast makseajaloost müüjaga. Krediidilimiite võidakse vähendada keerulistes finantstingimustes, kui müüja ei saa endale lubada ülemääraseid võlgade kaotusi.

Nõuded ostjate vastu on tavaliselt seotud ebatõenäoliselt laekuvate kontode allahindlusega (vastukonto), kuhu hoitakse võlgade reserv. Nõuete ja allahindluste kontode koondjäägid esindavad nõuete netoväärtust.

Müüja võib oma nõudeid kasutada laenu tagatiseks või müüa need tegurile vahetult sularaha eest.

Nõuded ostjate vastu võib jaotada veel ostjate ja muude nõuete hulka, kui ostjate nõuded on ettevõtte tavaliste äripartnerite vastu, ja muud nõuded ostjate vastu on kõik muud nõuded, näiteks töötajatele võlgnetavad summad.

Sarnased tingimused

Nõuded ostjate vastu on tuntud ka kui nõuded.