Rahandus

Finantsmudeli määratlus

Finantsmodelleerimine hõlmab arvutustabeli kasutamist erinevate tulevaste sündmuste või otsuste mõju prognoosimiseks. Selline mudel on organisatsiooni mõjutavate põhimuutujate matemaatiline esitus. Seda kasutatakse selleks, et hinnata, kuidas tulevikstsenaariumid mõjutavad ettevõtte tegevust ja finantsseisundit. See mudel on tavaliselt koostatud elektroonilisel arvutustabelil, kasutades kokkuvõtte tasemel tulusid ja kulusid ning kasutades valemeid, mis muudavad mudeli tulemusi, kui teatud muutujaid muudetakse. Näiteks võiks muutujate abil modelleerida energiahindade tõusu, toodete hindade languse, toote tagasivõtmise, müügikasvu muutuse või eduka töötajate streigi mõju, mille tulemusel suurenevad hüvitised ja hüvitised .

Finantsmudel on kasulik paljude stsenaariumide mõju hindamiseks lühikese aja jooksul, kuigi selle tõhusus sõltub sellest, kui hästi mudel äritegevust jäljendab. Analüütik saab finantsmudelit kasutada mitmel viisil, näiteks:

  • Omandamised. Et määrata kindlaks võimalike tulemuste vahemik, mida omandaja võib omandatava juures oodata, sõltuvalt tegevustest, mida ta teeb pärast tehingu lõpetamist.

  • Eelarve koostamine. Eelarve koostamise käigus töötada välja mitu stsenaariumi, otsustada, milliseid stsenaariume üksikasjaliku eelarve koostamisel järgida.

  • Kapitali eelarvestamine. Tulemuste vahemiku kindlaksmääramine, mis võib mõjutada tulevase põhivara ostuga seotud rahavoogude tootlust.

  • Riskianalüüs. Ametliku riskianalüüsi raames määratakse kindlaks, millistel muutujatel võib olla ettevõttele suurim negatiivne mõju.

Finantsmudelitega on kaks potentsiaalset probleemi. Üks on see, et mudel ei pruugi nõuetekohaselt arvestada muutujaid, mis mõjutavad mudeli prognoositud tulevasi tulemusi. Teine probleem on see, et keerulisemal mudelil on oht, et sellesse on sisse ehitatud arvutusvead, mida võib olla raske tuvastada.