Rahandus

Tootmiskulud

Tootmiskulud on toote tootmisel tekkinud kulud. Need kulud hõlmavad otsese materjali, otsese töö ja tootmise üldkulusid. Kulud esitatakse kasumiaruandes tavaliselt eraldi kirjetena. (Majandus) üksusel tekivad need kulud tootmisprotsessi käigus.

Otsene materjal on toote ehitamisel kasutatud materjal. Otsene tööjõud on see osa tootmisprotsessi tööjõukuludest, mis määratakse tootmisüksusele. Tootmise üldkulusid rakendatakse tootmisüksustele, tuginedes mitmetele võimalikele jaotussüsteemidele, näiteks otseste töö- või masinatundide järgi. Tootmiskulude hulka arvatavate kululiikide näited hõlmavad järgmist:

  • Kvaliteedi tagamise, tööstustehnika, materjalide käitlemise, tehase juhtimise ja seadmete hooldustöötajate palgad ja palgad

  • Seadmete remondi osad ja tarvikud

  • Tehase kommunaalteenused

  • Tehase vara amortisatsioon

  • Vabrikutega seotud kindlustus- ja varamaksud

Varude arvestamisel lisage kõik tootmiskulud töötlemata tööde ja valmistoodete varude kuludesse.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found