Rahandus

Keerukas kapitali struktuur

Ettevõttel on keeruline kapitali struktuur, kui ta on emiteerinud muud liiki aktsiaid, mitte ainult aktsiaid. Näiteks võib organisatsioon välja anda eelisaktsia või mitu lihtaktsiate klassifikatsiooni, millel kõigil on erinevad hääleõigused ja muud privileegid. Samuti võib see välja anda aktsiaoptsioone ja optsioone ning võib olla mitut liiki sissenõutavaid võlakirju. Idufirma arendab aja jooksul tavaliselt keerukat kapitalistruktuuri, kuna see läbib mitu rahastamisvooru. Kui ettevõte kunagi börsile jõuab, puhastab see selle kapitali struktuuri, muutes oma erinevad aktsiate liigitused aktsiateks. Kui ettevõttel on keeruline kapitali struktuur ja see on avalik aktsia, peab ta teatama oma täielikult lahjendatud aktsiakasumi.