Rahandus

Rahandustasu

Finantstasu on laenuvõtja võlgade kasutamiseks ja kasutamiseks kogutasu. Tasu kompenseerib laenuandjale laenuvõtjale rahaliste vahendite andmise. Sisuliselt on see raha laenamine. Kogu finantskulu sisaldab järgmist:

  • Intress võla pealt

  • Laenuandja kulukohustuste tasud

  • Konto hooldustasud

  • Hilinenud tasud

Finantskulude summa on tihedalt seotud laenuvõtja krediidivõimega. Seega tasub prognoositavate rahavoogude ja konservatiivse finantsstruktuuriga stabiilne äri madalamaid finantskulusid.

Valitsus nõuab, et finantskulud avaldataks laenuvõtjatele väljastatud laenudokumentides.