Rahandus

Saadavus ujuk

Kättesaadavus on ajavahemik tšeki deponeerimise ja raha saajale kättesaadava aja vahel. Viivituse põhjuseks on aeg, mis käibele lasknud pangal tšeki austamiseks ja raha vastuvõtvale pangale ülekandmiseks kulub. Kättesaadavusmakse töötab maksja kasuks, kes säilitab oma rahaliste vahendite kasutamise ujukuperioodil. See ujuk töötab vastu saaja huvidele, kes ei kasuta rahalisi vahendeid enne, kui pank on vahendid talle kättesaadavaks teinud.

Kättesaadavuse hõlbustamise kestust saab lühendada elektrooniliste maksete abil. Pangaülekannete saadavus on saadaval samal päeval, samas kui ACH-maksed on saadaval 1-2 päeva.

Kättesaadavuse ujukina on näiteks ettevõtte pangakontol jääk 42 000 dollarit. Ettevõte saab kliendilt tšeki 3000 dollari eest, hoiustab tšeki ja kannab kassatšeki oma arvestusse, mille tulemuseks on sularaha jääk 45 000 dollarit. Panga arvestus näitab 42 000 dollari suurust saldot veel mitme päeva jooksul, kuni tšekk kustutatakse. See 3000 dollari suurune erinevus on kättesaadavuse ujuk.