Rahandus

Lakkatse

Lagede test on meetod, mida kasutatakse selleks, et ettevõtte kapitaliseeritud maksumus ei ületaks selle alusväärtust. Seda kasutab nafta- ja gaasitootja, kes kasutab kulude arvestamiseks täielike kulude meetodit. Lagede testi kohaselt ei tohi kulukeskuse kulude netosumma ületada järgmises arvutuses märgitud kirjete summat:

Hinnanguliste tulevaste netotulude nüüdisväärtus, millest on lahutatud hinnangulised tulevased kulutused tõestatud reservide väljatöötamiseks ja tootmiseks, kasutades 10% diskontomäära

+ Amortiseerimata kinnisvara maksumus

+ Amortiseeritud kulude hulka kuuluvate tõendamata kinnisvara maksumus või hinnanguline õiglane väärtus on madalam

- Kõik tulumaksumõjud, mis on seotud välistatud kinnisvara ja amortiseerimata kinnisvara raamatupidamisliku ja maksustamisbaasi erinevustega

Kui kulukeskuse ülemmäär ületatakse, arvestatakse ülejääv summa kuluks. Kui kulukeskuse ülemmäär hiljem tõuseb, ei saa mahakantud summat ennistada.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found