Rahandus

Müügi-tagasirendi raamatupidamine

Müügi- ja tagasirendi tehing toimub siis, kui müüja annab vara ostjale üle ja rendib seejärel vara ostjalt. See kokkulepe toimub kõige sagedamini siis, kui müüja vajab müüdava varaga seotud vahendeid, hoolimata sellest, et tal on endiselt vaja ruumi hõivata. Sellise tehingu toimumisel on esimene raamatupidamise samm kindlaks teha, kas tehing oli õiglases väärtuses. Seda saab hinnata järgmiste võrdluste põhjal:

  • Võrrelge vara müügihinna ja selle õiglase väärtuse erinevust.

  • Võrrelge rendimaksete nüüdisväärtust ja turu rendimaksete nüüdisväärtust. See võib hõlmata hinnanguliselt eeldatavasti muutuvate rendimaksete muutumist.

Kui selle võrdluse tulemusel tehakse kindlaks, et müügi- ja tagasirendi tehing ei ole õiglases väärtuses, peab (majandus) üksus müügihinda korrigeerima samal alusel, mida kasutati selleks, et teha kindlaks, kas tehing oli õiglases väärtuses. Selle tulemuseks võivad olla järgmised kohandused:

  • Vara müügihinna mis tahes tõusu arvestatakse üüri ettemaksuna

  • Vara müügihinna mis tahes vähendamist arvestatakse täiendava finantseeringuna, mille müüja-rentnik annab ostja-rendileandja. Müüja-rentnik peaks selle kohustuse intressimäära kohandama, et:

    • Intress kohustuselt ei ole suurem kui põhimaksed rendiperioodi ja finantseerimistähtaja lühema perioodi jooksul; ja

    • Vara bilansiline maksumus ei ole suurem kui kohustise bilansiline maksumus rendilepingu lõppemise kuupäeval või varasema ostja-rendileandja vastu ülemineku kuupäeval varasemal.

Selles kokkuleppes arvestavad mõlemad pooled vara eest makstud tasu finantseerimistehinguna. Kui on aga tagasiostuvõimalus, mille alusel müüja saab vara hiljem tagasi osta, siis ei saa esialgset tehingut lugeda müügiks. Ainsad erandid on järgmised:

  • Turul on hõlpsasti saadaval alternatiivseid varasid ja

  • Hind, millega optsiooni saab kasutada, on vara õiglane väärtus optsiooni teostamise päeval.

Kui müügi- ja tagasirendi tehingut ei loeta müügiks, ei saa müüja-rentnik vara enam kajastamata jätta ja arvestab saadud summad kohustusena. Samuti ei tunnusta ostja-rendileandja üleantud vara ja arvestab mis tahes makstud summa nõudena.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found