Rahandus

Üldfond

Üldfond on esmane fond, mida valitsusüksus kasutab. Seda fondi kasutatakse kõigi ressursside sisse- ja väljavoolude registreerimiseks, mis ei ole seotud eriotstarbeliste fondidega. Üldfondi kaudu makstavad tegevused moodustavad valitsusasutuse peamised haldus- ja tegevusülesanded. Kuna suurem osa kõigist ressurssidest liigub üldfondi kaudu, on kõige olulisem säilitada kontroll sellest tehtavate kulutuste üle.