Rahandus

Ajakirja vautšer

Ajakirja vautšer on dokument, millele on salvestatud raamatupidamistehingu kohta oluline teave. See vautšer sisaldab järgmist teavet:

  • Ainulaadne identifitseerimisnumber

  • Tehingu kuupäev

  • Tehingu kirjeldus

  • Tehingu summa

  • Mõjutatud kontod

  • Toetavad viited dokumentaalsetele tõenditele

  • Allkirja (de) volitamine

Päevakviitung on kirjalik volitus tehingu kande tegemiseks ja nii on ka põhidokument, mida audiitorid kontrollivad oma auditiprotseduuride osana.