Rahandus

Operatsioonide vahendid

Operatsioonidest saadavad rahalised vahendid on ettevõtte, tavaliselt kinnisvarainvesteeringute usaldusfondi (REIT), tegevusest tulenevad rahavood. Seda meedet kasutatakse tavaliselt REIT-ide tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks, eriti nendesse investeerimise osas. Operatsioonide vahendid ei sisalda finantseerimisega seotud rahavooge, näiteks intressitulu ega intressikulu. See ei sisalda ka vara võõrandamisest tulenevat kasumit ega kahjumit ega põhivara amortisatsiooni. Seega arvutatakse tehingutest saadud vahendeid järgmiselt:

Puhaskasum - intressitulu + intressikulu + amortisatsioon

- Kasum varade müügist + Varade müügi kahjum

= Operatsioonide vahendid

Näiteks teatab ABC REIT puhaskasumiks 5 000 000 dollarit, amortisatsiooniks 1 500 000 dollarit ja kinnisvara müügist 300 000 dollari suuruseks kasumiks. Selle tulemusel saadakse tehingutelt raha 6 200 000 dollarit.

Variatsioon operatsioonide rahaliste vahendite kontseptsioonist on võrrelda seda ettevõtte aktsiahinnaga (tavaliselt REIT). Seda saab kasutada hinna ja tulu suhte asemel, mis sisaldab äsja märgitud täiendavaid arvestustegureid.

Operatsioonide vahendite kontseptsiooni on vaja eelkõige REIT-i analüüsimiseks, sest amortisatsiooni ei tohiks arvestada toimingute tulemustesse, kui alusvara väärtus on kallinemas, mitte amortiseerunud; see on kinnisvara varaga tegelemisel tavaline olukord.

Operatsioonist saadavate vahendite kontseptsiooni peetakse ettevõtte majandustulemuste paremaks näitajaks kui puhaskasum, kuid pidage meeles, et raamatupidamiskonverents võib mõjutada finantsaruannete paljusid aspekte. Seega on alati parem tugineda mitmele mõõtmisele, mitte ühele potentsiaalselt keeratavale mõõdule.

Operatsioonide kohandatud rahalised vahendid

Valemit on võimalik veelgi kohandada teatud tüüpi kapitalikulutuste puhul, mis on oma olemuselt korduvad; amortisatsioon, mis on seotud kinnisvara hooldamise korduvate kulutustega (näiteks vaipade vahetus, sisevärvimine või parkimiskoha uuendamine), tuleks FFO arvestusse lisada. Selle muudetud vormingu tulemuseks on madalamad kasumlikkuse näitajad. Seda kontseptsiooni muudetud versiooni nimetatakse kohandatud vahenditeks operatsioonidest.