Rahandus

Kapitalirend vs kasutusrent

Kapitalirendi korral peetakse rentnikku renditud vara omanikuks ja finantseerib seda rendileandja laenuga. Selle omandimärgi alusel arvestab rentnik kapitalirendi järgmiselt:

  • Rentnik kajastab renditud vara põhivarana
  • Rentnik kajastab renditud vara amortisatsioonikulusid (tavaliselt rendiperioodi jooksul)
  • Rentnik kirjendab kohustuse renditud vara nüüdisväärtuse suhtes, kasutades diskontomäära, mis on rendileandja eeldatavast intressimäärast või rentniku juurdekasvu intressimäärast madalam
  • Kui rendimakseid tehakse, kajastab rentnik iga makse kombineerituna intressikulude ja äsja märgitud kohustise vähendamisena

Kasutusrendi korral loetakse renditud vara rendileandjale ja rentnik rendib seda vara. Selle omandimärgi alusel arvestab rentnik kasutusrenti järgmiselt:

  • Rentnik kajastab iga rendimakse tegevuskuluna

Kuna iga rendiliigi puhul kasutatakse erinevat arvestust, ilmnevad nende kahe vahel järgmised erinevused:

  • Kapitalirendi tagajärjel kajastatakse bilansis põhivara. Kasutusrendi puhul vara ei kirjendata.
  • Kapitalirendi korral kantakse kasumiaruandesse amortisatsioonikulu. Kasutusrendi eest amortisatsiooni ei võeta.
  • Kasutusrendi tulemusel kantakse kasumiaruandesse rendikulud. Kapitalirendi puhul sellist tasu ei nõuta, kus kulu jagatakse hoopis amortisatsioonikulude ja intressikulude vahel.
  • Kapitalirendi tagajärjel kajastatakse bilansis kohustust kõigi rendimaksete nüüdisväärtuse kajastamise eest. Kasutusrendi eest ei kirjendata kohustusi peale jooksva rendimakse.
  • Kasutusrendi tulemusel liiguvad kõik maksed rahavoogude aruande põhitegevuse jaotise kaudu. Kapitalirendi puhul kuvatakse iga makse intressiosa põhitegevuse jaotises, iga makse põhiosa aga finantseerimistegevuse jaotises.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found