Rahandus

Muudetud tekkepõhine raamatupidamine

Muudetud tekkepõhine raamatupidamine ühendab tekkepõhise raamatupidamise ja kassapõhise arvestuse aspektid. Selle lähenemisviisi eesmärk on mõõta valitsusfondide finantsaruannetes olevate praeguste finantsressursside voogusid. Muudetud tekkepõhise raamatupidamise standardid kehtestab valitsuse raamatupidamise standardite nõukogu (GASB). Nagu nimigi ütleb, kasutavad seda lähenemisviisi peamiselt valitsusasutused. Valitsusüksuste raamatupidamisnõudeid peetakse piisavalt erinevaks kasumit teenivate üksuste nõuetest, et nõuda seda erinevat lähenemist.

Muudetud tekkepõhise raamatupidamise kaks peamist omadust on:

  • Tulu kajastatakse siis, kui see on kättesaadav ja mõõdetav. Kättesaadavus tekib siis, kui tulud on kättesaadavad jooksvate kulude rahastamiseks, mis tuleb tasuda 60 päeva jooksul. Mõõdetavus tekib siis, kui tuludest saadavat rahavoogu saab mõistlikult hinnata.

  • Kulutusi kajastatakse kohustuste tekkimisel. See on sama lähenemisviis, mida kasutatakse tekkepõhise raamatupidamisarvestuse alusel, ehkki varusid ja ettemakstud esemeid saab ostmisel kajastada kulutustena, selle asemel et neid esmalt kapitaliseerida varana. Lisaks ei kajastata kulumit. Selle asemel võetakse vara ostmisel kulud arvele.

On mitmeid nimetamisviise, mis eristavad muudetud tekkepõhist raamatupidamist tekkepõhiselt ja kassapõhiselt. Näiteks puhastulu nimetatakse hoopis ülejäägiks või puudujäägiks, kulutusi aga hoopis väljaminekuteks.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found