Rahandus

Põhivarude suhe

Põhivarude suhtarv mõõdab ettevõtte aktsiakapitali osakaalu, mis koosneb aktsiatest. Suur protsent näitab, et ettevõtte juhtkond on konservatiivne, saavutades suurema osa ettevõtte rahastamisest aktsiate müügi kaudu. Kõrge tavavarude suhe on vajalik rohkem, kui rahavood on ebajärjekindlad, kuna siis on jooksvaid võlamakseid raskem toetada. Tavakapitali suhtarvu valem on kõigi aktsiate bilansilise väärtuse jagamine ettevõtte kapitalisatsiooniga. Arvutus on järgmine:

Põhivarade bilansiline väärtus ÷ Ettevõtte kogu kapitalisatsioon = aktsiate suhe

Selle arvutuse lugeja sisaldab nii nominaalväärtust kui ka kogu sissemakstud kapitali, mis on seotud kogu aktsiate müügiga, kuna eesmärk on kindlaks määrata aktsiate müügist saadud kogusumma. Lugeja ei kasuta müüdud aktsiate praegust turuväärtust, kuna see summa ei kajasta raha, mida ettevõte aktsiate emiteerimise eest tegelikult sai. Nimetaja sisaldab kogu ettevõtte võla ja omakapitali mõõtmise kuupäeva seisuga.

Näiteks on ettevõte müünud ​​1 000 000 dollarit lihtaktsiat ja lisaks on tasumata 9 000 000 dollarit võlakohustusi. Seda üksust peetakse suure võimendusega, kuna selle aktsia suhe on vaid 10%.