Rahandus

Tasumisele kuuluvad viitlaekumised

Tasumisele kuuluvad kulud on need kohustused, mis ettevõttel on tekkinud ja mille kohta pole tarnijatelt veel arveid saadud. Kogunenud tasumisele kuuluv kulu kajastatakse tagasikäigu päeviku sissekandega, mis (nagu nimigi ütleb) järgmisel aruandeperioodil automaatselt tühistab. Sel viisil kulusid kajastades kiirendab ettevõte kulude kajastamist praegusesse perioodi. Neid võlgnevusi peetakse lühiajalisteks kohustusteks ja need kajastuvad bilansis selle liigituse all.

Näiteks võib koristajaettevõte osutada ettevõttele puhastusteenuseid, kuid ei esita ettevõttele igakuist arvet enne, kui ettevõtte kontroller kuu raamatute kinni paneb; vastavalt sellele kogub vastutav töötleja kulu, eeldades, et saab arve hiljem. Teise näitena võetakse kaup vastu kuu jooksul ja registreeritakse ettevõtte vastuvõtupäevikus, kuid kuu lõpuks tarnija arve ei saabu; sel juhul hindab kontroller saadud koguse põhjal arve summat ja kirjendab kogunenud kulu.

Tasumisele kuuluvaid kulusid ei tohi kajastada, kui need on liiga väikesed, et avaldada olulist mõju ettevõtte majandustulemustele. Mittemateriaalsete tasumisele kuuluvate tekkivate kulude vältimine võib raamatute sulgemiseks vajaminevat tööd oluliselt vähendada. See saavutatakse ametliku ettevõttepoliitikaga, mis seab rahalise künnise, millest allpool kulusid ei koguta.

Tasumisele kuuluvaid kulusid ei kajastata ettevõttes, mis tegutseb raamatupidamise kassapõhiselt, kuna need üksused kajastavad kulusid ainult siis, kui tarnijatele makstakse sularaha. Raamatupidamise kassapõhine baas kipub kulude kajastamist hilisematesse aruandeperioodidesse viivitama.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found