Rahandus

Vertikaalne bilanss

Vertikaalne bilanss on selline, kus bilansi esitusvorming on üks veerg numbreid, alustades vararidade, järgnevate kohustuste reaartiklitega ja lõpetades omakapitali real. Kõigis nendes kategooriates esitatakse real kirjed likviidsuse kahanevas järjekorras. Seega algab rea (ülema varade) ülemise osa esitamine sularahast ja lõpeb tavaliselt põhivara (mis on palju vähem likviidne kui sularaha) või firmaväärtusega. Samamoodi algab võlgade jaotis võlgnevustega ja lõpeb tavaliselt pikaajaliste võlgadega samal põhjusel.

Vertikaalse bilansi eesmärk on, et lugeja võrdleks bilansi numbreid ühe perioodi kohta. Näiteks võib keegi võrrelda käibevara kokku jooksvate kohustuste kogusummaga, et hinnata ettevõtte likviidsust bilansipäeva seisuga.

Ainus alternatiiv vertikaalse bilansi vormingule on horisontaalne bilanss, kus esimeses veerus on varad ning teises veerus kohustused ja omakapital. Selles vormingus peaksid iga veeru kogusummad olema alati samad.

Vertikaalse bilansi vorming on palju populaarsem kui horisontaalse bilansi formaat, sest selle abil saate mitme perioodi bilansid ühele lehele lisada, kasutades kõrvuti asuvat esitlusvormingut, mis võib hõlmata suurt hulka aruandeperioodid.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found