Rahandus

Omastamata jaotamata kasum

Omastamata jaotamata kasum on ettevõtte jaotamata kasum, mida ei ole sihtotstarbeliselt eraldatud. Neid vahendeid võidakse suunata sinna, kuhu neid vaja on, näiteks põhivara ostu rahastamiseks, käibekapitali suurendamiseks või aktsionäridele dividendide väljamaksmiseks. Enamikus organisatsioonides ei jaotata jaotamata kasumi osa. See tähendab seda kõik jaotamata kasumi osa loetakse omastamata.

Investoritele meeldib arvutada eraldamata jaotamata kasumi summa, et teha kindlaks dividendidena jaotamiseks saadaolevate vahendite maksimaalne summa.