Rahandus

Agentuurikulud

Agentuurikulud on kulud, mis on seotud agendi ja käsundiandja kavatsuste erinevustega, kui käsundiandjal puudub täielik kontroll olukorra üle. Näiteks võivad aktsionärid soovida suurendada aktsiakasumit, keskendudes kulude kärpimisele, samas kui juhid kavatsevad rohkem raha kulutada oma hüvede suurendamiseks. Teine suhe, mis võib põhjustada agentuurikulusid, on valitud poliitikute ja valijate vahel, kus poliitikud võivad võtta valijate huve kahjustavaid tegevusi.

Need vaatenurkade erinevused võivad põhjustada olulisi lisakulusid või väärtuse kaotust. Näiteks kui ettevõtte juhid võtavad äri aktsionäridele ebasobivas suunas, müüvad aktsionärid suurema tõenäosusega oma ettevõtte aktsiad maha, mis vähendab aktsiate turuväärtust. See väärtuse langus on agentuuri kulu.