Rahandus

Vastavuskulud

Vastavuskulud sisaldavad kõiki kulutusi, mis on tehtud toote minimaalsele kvaliteedistandardile vastavuse tagamiseks. Vastavuskulud hõlmavad järgmist:

  • Standardite rakendamine
  • Töötajate koolitus
  • Protsessi dokumentatsioon
  • Toote kontroll
  • Toote testimine

Nende kulude kandmise eesmärk on vältida toodete tõrkeid.