Rahandus

Pettuse määratlus

Pettus on faktide vale esitus, mille tagajärjel pettuse ese sai vigastada, toimides valesti esitatud faktide alusel. Pettuse tagajärjel loobub inimene väärtuslikust asjast või loobub seaduslikust õigusest. See on kohtus tõestatud, näidates, et pettuse toime pannud isiku tegevus hõlmas järgmisi elemente:

  • Olulise fakti vale väide;

  • Teadmine, et väide oli vale;

  • Üksikisiku kavatsus ohvrit petta;

  • Ohvri tuginemine avaldusele; ja

  • Varasemate toimingute tagajärjel kannatanu kantud vigastus.

Eelmise määratluse põhielement on kavatsus. Ettevõte võis oma finantsaruannetes esitada valeandmeid lihtsalt seetõttu, et raamatupidajad eksisid teatud finantsteabe koostamisel. See ei ole pettus (kuigi see võib olla ebakompetentsus), kuna finantsaruandeid ei kavatsetud vääraks teha. Ja vastupidi, kui vastutav töötleja vähendab kasumi suurendamiseks tahtlikult võlgnevuste reservi ja põhjustab seeläbi juhtkonnale lisatasu, on pettus, sest tahtlikult tehti vale avaldus.