Rahandus

Netovara

Netovara on määratletud kui (majandus) üksuse koguvara, millest on lahutatud tema kohustused. Netovara suurus vastab täpselt ettevõtte aktsionäride omakapitalile. Mittetulundusühingus jaotatakse netovara piiranguteta ja piiratud netovaraks.