Rahandus

Põhikulude määratlus

Põhikulud on toote või teenuse loomisega otseselt seotud kulud. Need kulud on kasulikud toote või teenuse osamarginaali määramiseks ning toote müüdava absoluutse miinimumhinna arvutamiseks. Kuna aga põhikulud ei sisalda üldkulusid, ei ole need pikaajalise tasuvuse tagavate hindade arvutamiseks head.

Omahinna näited on:

  • Otsesed materjalid. See on toote valmistamiseks kasutatud tooraine. See võib hõlmata ka üksikute üksuste tootmise ajal tarbitud varusid, kui selline ühendus on võimalik luua.

  • Tüki tasu. See on tööjõukulu ja sellega seotud palgamaksud, mis on otseselt seotud ühe täiendava üksuse tootmisega. See ei hõlma muid tööjõuliike, näiteks konveieri mehitamist, kui sellist tööjõudu ei saa selgelt seostada üksikute üksuste tootmisega.

  • Teenindustööjõud. See on arveldatud tööjõu maksumus, näiteks kliendile arveldatava tööjõu nõustamise hind.

  • Komisjon. Kui konkreetse müügiga on seotud müüjatasu, siis on see omahind.

Põhikulud ei sisalda kaudseid kulusid, näiteks eraldatud tehase üldkulusid. Halduskulud ei kuulu üldjuhul omahinna kategooriasse.

Põhikulud võivad varieeruda sõltuvalt ülevaatatavast kuluobjektist. Näiteks kui kuluobjekt on turustuskanal, siis hõlmavad sellega seotud põhikulud lisaks äsja täpsustatud üksustele ka jaotuskanali hooldamise otseseid kulusid, näiteks turunduskulusid.

Samamoodi, kui kuluobjekt on klient, võivad põhikulud sisaldada ka garantiinõuete, tagastustöötluse, välihoolduse kulusid ja kõiki töötajaid, kellele on määratud täistööajaga kliendi teenindamine. Teise näitena, kui kuluobjektiks on müügipiirkond, võivad põhikulud sisaldada ka selle piirkonna jaotusladude ülalpidamiskulusid.

Ettevõtte tootedisaini töötajate põhirõhk on vähendada müüdud ühiku omahinda, et ettevõte saaks suurema kasumi. Selle kulude vähendamise protsessi saab kõige paremini saavutada sihtkulude arvutamisel kasutatud analüüside abil.

Sarnased tingimused

Põhikulud on samad kui otsesed kulud.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found